Amal Nu Enteng Bentukna Janten Ageung Ajenna Ku Akibat Alus Atanapi Ikhlasna Niat.

Abdullah bin Mubarak rahimahullah sasauran,
رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية

“Tiasa janten amal nu enteng bentukna janten ageung ajenna pedah ku akibat (alus/ikhlasna) niat, sabalikna tiasa janten amal nu beurat atanapi ageung janten alit ajenna pedah ku sabab (goreng/salahna) niat“.

Mutharrif bin Abdullah sasauran, “Saena hate pedah ku saena amalna, sareang saena amal pedah ku saena niat nyaeta ikhlas tur leres(sapertos tuntunana Allah sareng RasulNa).” [Kitab Jami’ Al ‘Ulum Wa Al Hikam 1/35].

Niat, iradah (kahayang) atawa Qashad (maksud) teh minangka dorongan rasa nu tumuwuh dina hate-hate manusa nu mangaruhan pikeun milampah hiji pagawean atawa ucapan-ucapan nu tangtu. Niat oge minangka ukuran amal hiji jalma, tegesna nu bakal jadi ukuran ditarima atawa henteuna amal hiji jalma mungguhing  Allah bari nu jadi ukuranana teh ku kaikhlasannana.

Kajaba ti eta, niat oge minangka titik awal tina sagala amaliyah perbuatan, perjuangan jeung sajabana ti eta, nu eta niat teh minangka ukuran nu bakal nangtukeun ngeunaan hade jeung gorengna hiji lampah atawa ucapan hiji lampah nu dilakonan.

nu kedah urang perhatoskeun ku urang sadaya yen dimana urang milampah hiji pagawean ibadah  boh nu sifat ibadah wajib atawa ibadah sunah sareng amalan shalih nu sanesna, kedah nganiatkeun mung karana Allah Ta’aala hungkul. Upami  ieu teh minangka isyarat yen urang diperedih sangkan nancebkeun kaihklasan dina tiap-tiap ibadah nu dilakonan.

ti Umar bin Khathab Rahdillahu’anhu, Kanjeng Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ngadawuh:

إِنَّمَا اْلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيِهِ

“Saeastuna sagala amal perbuatan gumantung kana niat, tur saban-saban jalma bakal ngahontal nu jadi udaganana diluyukeun reujeung niatna, sing saha nu hijrah estu nuju ka jalan Allah sareng Rosul-Na, maka hijrahna pasti bakal nuju ka Allah sareng Rosul-Na, jeung sing saha jalma nu hijrahna ukur ngudag kana kadunyaan, atawa pikeun ngawin hiji awewe, maka hijrahna ukur nepi kana naon nu diniatkeun ti awwalna” [H.R.Bukhari dina kitab Shahih-na (hadits no. 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953, dina lafazh nu benten-bente) sareng Muslim dina kitab Shahih-na hadits no. 1907].

Janten, miturut kana hadits ieu, mere kacindekan yen saban-saban amal hiji jalma eta gumantung kana niatna. Tegesna, yen saban amal kudu didadasaran ku niat. mun seug niatna ikhlas karana Allah maka eta amal bakal ditampi ku Allah, sabalikna mun seug eta niatna kaeunteupan ku hal-hal nu sifatna harepan saba’dana migawe hiji amal atawa miharep pamrih tanpa didadasaran Lillahi Ta’ala, maka hasilna ukur samet nepi kana naon nu piharepna. Nu kudu jadi kahariwang urang dimana urang migawe hiji amal ibadah hasilna ditolak ku Allah ku sabab niatna henteu karana Allah.

Janten kedah di emut ku urang sadayana, saestuna seuur amalan nu alit tapi tiasa ageung pahala pedah ku niat na karana Allah sareng seuur amalan nu ageung tapi alit nilaina malihan tiasa ditolak mung niat teu karana Alllah sareng jalana ngalakonana teu leres.

Pamungkas nyandak tina sasauran Yahya bin Abi Katsir rahimahullah anjeuna sasauran,

تَعَلَّمُوا النِّيَّةَ فَإِنَّهَا أَبلَغُ مِنَ العَمَل

ِ“Diajar nu leres perkawis niat, upami niat langkung awal dugi di sisi Allah tibatan amalana”.

Wabillahit taufiq wal hidayah.

Leave a Reply

Kajian Islam Ilmiah Syarah Kitab Arbai’n An’Nawawi 13 Desember 2017
Kajian Islam Ilmiah Syarah Kitab Arbai’n An’Nawawi 29 Nov 2017
Daftar Kajian Tashfiyah
PENDAFTARAN PESERTA WISMA MUSLIM UPI BANDUNG